بایگانی‌های سد معبر - سراج
طرح ضربتی پاکسازی معابر شهر قزوین 09 آذر 1400
مجید خجسته فر مسئول سد معبر اجرائیات شهرداری قزوین خبرداد؛

طرح ضربتی پاکسازی معابر شهر قزوین

در برخی از مناطق شهر قزوین با استناد به ماده ۵۵ قانون شهردادی ها، پاکسازی شد.