این قطعه از تاریخ قزوین باید حفظ شود در راستای اجرای پروژه ساماندهی میدان آزادی( سبزه میدان ) باید رفاه و اشتغال مردم دیده شود، به گونه ای که اجرای این پروژه نباید باعث به زحمت افتادن شهروندان و ایجاد بار ترافیکی در سطح شهر شود.

‍ حسین صلح جو عضو شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به بازدید میدانی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه بازآفرینی سبزه میدان اظهار کرد: میدان آزادی قزوین(سبزه میدان) نبض ترافیکی شهر است و این قطعه از تاریخ قزوین باید حفظ شود.وی افزود: طرح ساماندهی این مکان تاریخی که چند دوره از تاریخ شهری و میراثی ما را با تغییر، تحول وحتی فرسایش بویژه در دولت صفوی پشت سرگذاشته، بسیار با اهمیت است و قطعا این بخش از تاریخ قزوین باید حفظ شود.صلح جو با بیان اینکه طرح ساماندهی و بازآفرینی میدان آزادی( سبزه میدان ) به عنوان بخشی از طرح ساماندهی دولتخانه صفوی است تاکید کرد: اگر بناست این طرح با پروژه دولتخانه ممزوج شود نباید از ارزش آن کاسته شود. وی با بیان اینکه کار اجرای این پروژه از دوره شورای قبل آغاز شده است، افزود: با توجه به اینکه پروژه پیشرفت فیزیکی ۷۰درصدی دارد، در این بخش از کار صحبت روی ضرورت اجرا و یا عدم اجرای آن جز اتلاف زمان و منابع مالی عوایدی ندارد، لذا در ادامه روند اجرا باید اصلاحاتی در بخش معماری پروژه صورت گیرد و ضرورت دارد تا همراه با اجرای با کیفیت کار، تسریع در اجرا نیز اتفاق بیفتد. ‏این عضو شورای اسلامی شهر قزوین بر لزوم توجه به آسایش شهروندان و کسب وکارها در فضای میدان آزادی تاکید کرد و گفت: در راستای اجرای این طرح باید رفاه، حیات، معیشت و اشتغال مردم دیده شود و ساماندهی این میدان نباید باعث به زحمت افتادن شهروندان و ایجاد بار ترافیکی درسطح شهر شود.وی همچنین بازگشایی خیابان ضلع جنوب این میدان را یکی از مطالبات اعضای شورای اسلامی شهر، با رعایت ملاحظاتی ذکر کرد و افزود: امیدوارم برای اجرای این گونه طرحها درشهر قزوین پیوست های فرهنگی واجتماعی آن تهیه و اجرا شود و همه جوانب اجتماعی، روانی و اقتصادی پروژه ها و تاثیرات آن بر شهروندان در نظر گرفته شود.