شهرداری قزوین برای اراضی قولنامه ای شهری و نواحی منفصل شهری بارعایت شرایط اثبات احراز مالکیت، عدم وجود شاکی و اخذ تعهد محضری پروانه صادر می کند

.فرج اله فصیحی رامندی، رئیس پارلمان محلی قزوین با بیان مطلب فوق افزود: طبق قوانین و مقررات شهرداری مجاز نیست برای زمین های قولنامه ای پروانه صادر کند و این موضوع برای بسیاری از مالکین اراضی قولنامه ای در برخی از مناطق شهر قزوین و نواحی منفصل شهری مشکلاتی ایجاد کرده است.این مسئول با بیان اینکه شورا و شهردادی قزوین در چند سال اخیر اقدامات ویژه ای در خصوص رفع مشکل صدور مجوز ساخت برای اراضی قولنامه ای نموده است ، اظهار کرد: شهردادی قزوین جهت رفع مشکل مالکین اراضی قولنامه ای مکاتباتی با مراجع قضایی، استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین انجام داده است.رییس شورای اسلامی شهر قزوین افزود: پس از طرح موضوع صدور مجوز ساخت برای اراضی قولنامه ای در شورای حفظ حقوق بیت المال مصوبه ای در قالب چند بند صادر شد که اگر زمین ها در تصرف مالکین و قولنامه احراز مالکیت شد همچنین اعتراض و شکایتی نداشت برای زمین های قولنامه ای با اخذ تعهد محضری پروانه صادر شود.وی تصریح کرد: با استناد به این مصوبه می توان برای اراضی در مناطق اسماعیل آباد، نجف آباد ،چوبیندر و… پروانه ساخت و ساز صادر کرد و مشکلی ایجاد نشود. وی در پایان اذعان کرد: در ذیل پروانه اراضی قولنامه ای هم این جمله درج می شود که صدور پروانه اثبات مالکیت نیست اگر مشکل و یا اعتراضی برای مالکین وجود داشته باشد در مراجع قضایی حل و فصل می شود.

  • نویسنده : سارا غلامی